hreflang="uk-UA"

Інформаційна безпека логістичних підприємств та складських комплексів

Захист інформації від ризиків і витоку - це важлива послуга, що пропонується компанією VERNA. Ми спеціалізуємося на створенні і підтримці комплексної системи безпеки, яка допомагає підприємствам зменшити витрати, пов'язані з захистом інформації, і попереджувати втрати даних. Наші послуги також дозволяють уникнути наслідків вірусних атак і відновити роботу IT-інфраструктури.

Впровадження систем антивірусного захисту для серверів і робочих станцій

Одним з наших основних напрямків є впровадження систем антивірусного захисту для серверів і робочих станцій. Ці системи забезпечують:

• Контроль за всіма можливими шляхами проникнення вірусів, такими як електронна пошта, мережеві протоколи (HTTP, FTP), зовнішні носії даних і файлові сервери.

• Захист від різних видів загроз, таких як мережеві та поштові віруси і небажані програми.

• Постійний моніторинг і періодичне сканування всіх серверів і робочих станцій для виявлення вірусів.

• Автоматичну інформацію про зараження і процес лікування від вірусів.

• Захист мобільних пристроїв та інші функції.

При виборі відповідного антивірусного рішення слід враховувати кілька критеріїв, таких як продуктивність систем, на яких буде використовуватись, результати власного тестування, рейтинги незалежних дослідницьких компаній, зручність управління і наявність централізованої системи керування.

Функціональна схема шлюзового рішення, що функціонує у режимі моніторингу, включає ключові компоненти, що забезпечують роботу антивірусного захисту. Один з найважливіших елементів цієї схеми - антивірусний двигун, також відомий як Anti-Virus Engine. Цей двигун відповідає за перевірку об'єктів і виявлення в них шкідливого коду. Різні виробники можуть мати власні алгоритми роботи, але загальний принцип роботи є подібним.

Антивірусні двигуни включають антивірусні бази, які містять інформацію про відомі віруси, виявлені дослідницькими лабораторіями виробників. При спробі "вилікувати" заражений об'єкт, антивірус спробує видалити шкідливий код, а якщо це неможливо, об'єкт буде поміщено у карантин або видалено.

Якщо файл викликає підозру на наявність вірусу, антивірусне програмне забезпечення надсилає дані на перевірку до експертів виробника. Ці експерти аналізують підозрілий код і, якщо виявляють шкідливу активність, додають інформацію про нього до антивірусних баз. Ефективність виявлення шкідливого коду і, відповідно, рівень захисту, який надає антивірус, залежать від розробки антивірусного двигуна та використовуваних методів виявлення вірусів.

Під час тестування різних антивірусних продуктів особливу увагу слід звернути саме на антивірусний двигун. Це включає перевірку якості його роботи та оцінку впливу на продуктивність апаратної платформи.

Системи захисту периметра мережі

Включають різні рішення, які мають на меті забезпечення безпеки мережевого периметра. Ці рішення можна поділити на кілька груп, таких як міжмережеві екрани (firewalls), системи запобігання вторгнень, засоби контролю доступу до мережі, засоби аналізу поведінки та виявлення загроз безпеці, а також віртуальні приватні мережі.

Сьогодні існує багато різних засобів для забезпечення захисту мережі. Наприклад, універсальні UTM-пристрої, які комбінують в собі комплекс функцій інформаційної безпеки на одній програмно-апаратній платформі. Використання таких рішень дозволяє значно знизити витрати не тільки на придбання обладнання, але й на управління цими рішеннями. Одним з найпоширеніших механізмів захисту периметра мережі є використання міжмережевих екранів (firewalls). Головним завданням цих систем є забезпечення захисту доступу до інформаційних ресурсів зовнішніх користувачів:

• Захист від мережевих атак (системи запобігання вторгнень та системи виявлення вторгнень).

• Побудова захищених каналів зв'язку між мережами і для забезпечення доступу мобільних користувачів (IPSec VPN, SSL VPN).

• Контроль доступу до мережі та аутентифікація.

• Контроль доступу внутрішніх користувачів до зовнішніх ресурсів.

• Розділення загальної мережі на зони.

• Аналіз трафіку для виявлення потенційних загроз безпеці.

• Моніторинг стану каналів зв'язку.

Сумісність

Використання операційних систем з родини Open Source може призводити до різних проблем з апаратною сумісністю. Навіть якщо обладнання в цілому підтримується системою, його конкретна реалізація може не працювати належним чи очікуваним чином, або не співпрацювати з певною комбінацією обладнання. У комерційних рішеннях такі проблеми не виникають напередодні, оскільки програмна частина розробляється з урахуванням конкретного апаратного забезпечення.

Загальна вартість володіння (TCO)

При розгляді питань щодо придбання, впровадження та володіння системою важливою складовою є загальна вартість володіння. У випадку використання рішень з відкритим кодом вартість придбання обмежується лише вартістю апаратної частини, що значно дешевше комерційних рішень, де додатково необхідно придбати різні ліцензії.

Гарантія та підтримка

У питанні модифікації програмної частини, отримання оновлень та вирішення спірних питань, комерційні рішення мають безумовні переваги, оскільки виробник і інтегратор несуть відповідальність перед клієнтом за куплене і впроваджене рішення. Якість виконаних робіт контролюється за допомогою актів та договірних зобов'язань.

Системи аналізу, фільтрації та балансування навантаження

Компанія VERNA спеціалізується на наданні послуг з використання систем аналізу та фільтрації вмісту під час доступу до Інтернет-ресурсів. Наші експерти розроблять технічне рішення, що інтегрується з наявними захисними засобами клієнта, для створення системи. Ми надаємо пакет проєктної та експлуатаційної документації.

Ці системи дозволяють ефективно захищати користувачів від потенційних загроз, які можуть виникати під час перегляду веб-сторінок. Шляхом сканування активного вмісту веб-сторінок, імітації їхньої поведінки та аналізу намірів, система веб-фільтрації забезпечує попередній захист від потенційних загроз та цілеспрямованих атак.
З поширенням Інтернет-ресурсів, соціальних мереж та додатків, технології балансування навантаження стали дуже важливими. Компанія VERNA пропонує послуги з впровадження систем аналізу та фільтрації вмісту під час доступу до Інтернет-ресурсів. Наші фахівці розроблять технічне рішення для створення системи, яка інтегрується з існуючими захисними засобами замовника. В рамках рішення надається пакет проєктної та експлуатаційної документації.

Завданнями балансування навантаження є забезпечення масштабованості обчислювальних комплексів, стійкості до відмов сервісів, керування серверними з'єднаннями та захист серверного обладнання від атак зловмисників.

Балансувальники навантаження дозволяють розподіляти поточний трафік додатків між серверами та контролювати його характеристики згідно з встановленими правилами. Вони є невидимими для більшості користувачів, але грають важливу роль у забезпеченні доступності та ефективності Інтернет-сервісів. Без них надання послуг було б проблематичним завданням.

Системи контролю пристроїв введення/виведення інформації

Дозволяють уникнути випадків несанкціонованого передавання корпоративних даних на зовнішні носії та регламентують використання пристроїв введення/виведення відповідно до норм інформаційної безпеки.

Існує цілий набір систем контролю пристроїв, які виконують такі завдання:

• Контроль за копіюванням даних на різні носії та через різні порти.

• Дозвіл або заборона використання певних пристроїв та копіювання певних даних на дозволених пристроях, а також обмеження копіювання даних користувачами з певних місць і додатків.

• Централізоване призначення, розгортання, адміністрування та оновлення політик і засобів захисту на підприємстві через систему централізованого управління, яка дозволяє налаштовувати політики використання пристроїв та даних для кожного користувача, групи або відділу.

• Отримання детальної інформації про пристрої, часові мітки, дані та інші параметри для швидкого та правильного проведення аудиту.

Системи контролю пристроїв працюють на основі агентів, які встановлюються на робочих станціях користувачів і контролюють фізичні порти відповідно до налаштованих адміністраторами політик. Часто агенти поширюються на ПК-користувачів через групові політики Active Directory або за допомогою серверної частини рішення, що дозволяє централізовано керувати агентами з однієї консолі.

Системи захисту від витоку конфіденційної інформації

є необхідними для запобігання збиткам, які можуть виникнути внаслідок неправильних дій співробітників або умисних крадіжок корпоративних даних. Для ефективного захисту конфіденційної інформації і інтелектуальної власності від витоку пропонується використовувати продукти, які належать до категорії DLP (Data Loss Prevention - Превенція втрати даних).

DLP-рішення запобігають несанкціонованим операціям з конфіденційною інформацією, таким як копіювання, зміна і інші дії, а також її переміщенню, наприклад, надсиланню або передачі поза організацією, зберіганню в інших місцях. Сучасні DLP-системи мають багато функцій та характеристик, які необхідно враховувати при виборі рішення для захисту від витоку конфіденційної інформації. Одним з ключових факторів є мережева архітектура, яка використовується в DLP-системі.

За цим параметром DLP-рішення поділяються на дві категорії: шлюзові та хостові. У шлюзових DLP-рішеннях використовується сервер, який обробляє весь вихідний мережевий трафік корпоративної мережі з метою виявлення можливих витоків конфіденційних даних. Хостові DLP-рішення, натомість, базуються на програмному забезпеченні-агентах, які встановлюються на робочих станціях, серверах тощо.

Оптимальним підходом є використання комбінації обох типів DLP, але кожне задачу треба розглядати окремо. Часто замовники спочатку вибирають хостовий DLP як перше рішення для запобігання витокам конфіденційної інформації, а шлюзовий додають до системи у разі необхідності.

Реалізація хостового DLP дозволяє забезпечити контроль над активною робочою станцією, сервером або іншими пристроями. Це дозволяє виявляти та блокувати спроби несанкціонованого доступу до конфіденційних даних, контролювати операції з ними і відстежувати їх переміщення. Хостовий DLP може здійснювати моніторинг файлів, активності користувачів, а також застосовувати політики захисту на рівні окремих пристроїв.

З іншого боку, шлюзовий DLP забезпечує централізовану захист мережі в цілому. Він перехоплює трафік, що проходить через мережеві точки входу та виходу, і аналізує його з метою виявлення та блокування можливих витоків конфіденційної інформації. Шлюзовий DLP дозволяє застосовувати єдині політики безпеки для всієї мережі, контролювати пересилання даних, фільтрувати і блокувати небажаний контент або активності.

Розумний підхід полягає в тому, щоб ретельно оцінити потреби вашої організації, вибрати підходящі функціональності та встановити оптимальне поєднання хостового та шлюзового DLP для досягнення найвищого рівня захисту від витоку конфіденційної інформації.

Підтримка та аудит систем інформаційної безпеки

Компанія VERNA пропонує широкий спектр послуг у сфері аудиту та підтримки систем інформаційної безпеки для підприємств-замовників.

Наші експерти забезпечують аутсорсинг систем інформаційної безпеки, що дозволяє підприємствам довірити ці завдання нашій компанії. Ми здійснюємо аналіз і оцінку поточного стану інформаційної безпеки, розробляємо та впроваджуємо необхідні заходи для підвищення рівня захисту.

Крім того, ми надаємо послуги навчання з роботи з різними системами інформаційної безпеки, що дозволяє підприємствам підготувати своїх співробітників до ефективного використання цих систем. Ми організовуємо навчальні курси та тренінги, де ми передаємо необхідні знання та навички.

Наш відділ проєктування відповідає за розробку проєктної та робочої документації для різних систем інформаційної безпеки. Ми створюємо детальні плани і схеми, враховуючи потреби та вимоги кожного конкретного проєкту. Після цього ми забезпечуємо впровадження розроблених систем, забезпечуючи їх ефективне функціонування на підприємстві.

Ми використовуємо обладнання та програмне забезпечення наших партнерів

Зв'яжіться з нами, щоб отримати більше інформації про наші рішення та проєкти

Залишити заявку
Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію