hreflang="uk-UA"

Контроль рівня забруднення атмосфери та рівня шуму

Контроль рівня забруднення атмосфери та рівня шуму за допомогою технології IoT (Інтернет речей) може допомогти контролювати умови навколишнього середовища та керувати ними в режимі реального часу.

Моніторінг

Датчики Інтернету речей, оснащені можливостями моніторингу якості повітря та шуму, розгорнуті в різних місцях по всьому місту. Ці датчики можуть вимірювати такі параметри, як тверді частинки пилу (PM), діоксид азоту (NO2), чадний газ (CO) і рівні шуму. Датчики постійно збирають дані про рівень забруднення та шум. Зібрані дані передаються в центральну систему управління або хмарну платформу в режимі реального часу. Передові методи аналітики застосовуються до зібраних даних для аналізу закономірностей, виявлення тенденцій і виявлення гарячих точок забруднення або зон, схильних до шуму. Інструменти візуалізації даних можуть представляти інформацію в зручному для користувача форматі, що дозволяє органам влади та зацікавленим сторонам легко зрозуміти умови навколишнього середовища.

Сповіщення та попередження

Системи на основі Інтернету речей можуть генерувати сповіщення та попередження в режимі реального часу, коли рівні забруднення або шуму перевищують попередньо встановлені порогові значення. Ці сповіщення можна надсилати відповідним органам влади, екологічним агентствам або навіть безпосередньо мешканцям через мобільні додатки чи інші канали зв’язку.

Аналіз даних

Розуміння, отримане в результаті аналізу даних, може допомогти органам влади розробити відповідні стратегії та втручання для пом’якшення проблем із забрудненням і шумом. Наприклад, якщо певна територія постійно демонструє високий рівень забруднення, міські планувальники можуть розглянути можливість впровадження зеленої інфраструктури, оптимізації управління дорожнім рухом або запровадження заходів контролю викидів.

Інтеграція з іншими міськими системами

Cистеми контролю забруднення та шуму на основі IoT можна інтегрувати з іншими міськими системами, такими як управління транспортом, міське планування та системи реагування на надзвичайні ситуації. Ця інтеграція дозволяє застосовувати цілісний підхід до управління навколишнім середовищем, забезпечуючи скоординовані дії та ефективний розподіл ресурсів. Збираючи та аналізуючи довгострокові дані, системи IoT можуть визначати тенденції та моделі рівнів забруднення та шуму. Цей аналіз допомагає зрозуміти довгостроковий вплив забруднення та шуму, оцінити ефективність втручань і скерувати майбутнє планування та розробку політики щодо охорони навколишнього середовища.

Поводження з відходами

Безперервно контролюючи рівні заповнення сміттєвих баків, компанії з утилізації відходів можуть оптимізувати свої маршрути збору. Вони можуть динамічно перенаправляти транспортні засоби для збору до контейнерів лише тоді, коли вони наближаються до максимальної ємності, зменшуючи непотрібні поїздки та оптимізуючи використання палива. Дані, зібрані з систем управління відходами зпідтримкою LoRaWAN, можна аналізувати, щоб виявити тенденції, закономірності та неефективність процесів збору відходів. Цей підхід, що керується даними, дозволяє компаніям з утилізації відходів приймати обґрунтовані рішення, оптимізувати роботу та підвищувати загальну ефективність.

Загалом, впровадження технології Інтернету речей для контролю над забрудненням, шумом та відходами дає численні переваги, включаючи проактивний моніторинг, цілеспрямовані втручання, покращення охорони здоров’я та краще міське планування. Використовуючи дані та аналітику в реальному часі, міста можуть вживати заходів, заснованих на фактах, щоб пом’якшити екологічні проблеми та створити більш здорове та стійке середовище життя.

Зв'яжіться з нами, щоб отримати більше інформації про наші рішення та проєкти

Залишити заявку