hreflang="uk-UA"

Системи обробки та зберігання даних

Центри обробки та зберігання даних є надійною комплексною централізованою системою, яка забезпечує автоматизацію бізнес-процесів з високим рівнем продуктивності та якістю наданих сервісів. Спеціалісти VERNA надають повний спектр послуг з побудови інженерних систем ЦОД.

Мережева інфраструктура ЦОД

Основні переваги впровадження сучасної мережевої інфраструктури ЦОД:

• Забезпечення надійності з'єднань з серверами та системами зберігання даних.

• Забезпечення масштабованості та гнучкості при збільшенні обчислювальних потужностей.

• Спрощення інтеграції з іншими модулями мережевої інфраструктури.

Дизайн серверної ферми (Server Farm) базується на багаторівневому підході, який є ключовим при побудові мережевої інфраструктури ЦОД, і може бути розділений на три основні рівні: ядро, агрегація та доступ.

Рівень ядра ЦОД забезпечує високошвидкісну комутацію пакетів для всіх потоків даних, що йдуть з дата-центру, підключення до модулів агрегації та забезпечує надійну маршрутизацію, використовуючи протоколи динамічної маршрутизації, і забезпечує високошвидкісну передачу трафіку між ядром локальної мережі підприємства та рівнем агрегації ЦОД.

Рівень агрегації забезпечує інтеграцію сервісних модулів, термінування Layer 2 доменів та резервування шлюза за замовчуванням. На цьому рівні можуть функціонувати такі сервіси, як міжмережевий екран та балансування навантаження на сервери для оптимізації та захисту додатків.

Рівень доступу ЦОД складається з модульних комутаторів фіксованої конфігурації в 1 або 2 юніта.

Типові комутатори, які використовуються в інфраструктурі ЦОД, відповідають таким вимогам:

• Комутатори 2-го та 3-го рівнів.

• Наявність 1/10-гігабітних портів без перевищення пропускної здатності (oversubscription), з мідними або оптичними з'єднаннями.

• Віртуалізація або можливість стекування для організації надійних з'єднань.

• Резервування за живленням.

На вибір мережевого рішення для ЦОД мають вплив поточні та майбутні сервіси, які будуть функціонувати в ЦОД, серверне та СЗД обладнання, його інтеграція в майбутню мережеву інфраструктуру, потрібний рівень обслуговування - резервування, надійність та вимоги до рівня безпеки.

Системи моніторингу та сповіщення у ЦОД

Компанія VERNA спеціалізується на проєктуванні та побудові багаторівневих систем моніторингу параметрів навколишнього середовища для центрів обробки даних.

Етапи побудови системи моніторингу компанією VERNA:

• визначення параметрів навколишнього середовища в ЦОД, зміна яких в певних межах або з певною швидкістю є критичною для роботи ІТ-систем і бізнес-процесів Замовника. Наприклад, дим (пожежа), протікання води, різке підвищення температури при зупинці системи кондиціювання та охолодження, припинення електроживлення та інше;

• визначення алгоритмів сповіщення та попередження чергового персоналу, відповідального за експлуатацію ЦОД. Наприклад, сповіщення про проблему може бути реалізовано у різних формах: від простої панелі зі звуковими та світловими сигналами до відправки електронної пошти месенджерами або SMS зазначеним заздалегідь адресатам;

• проєктування рішення, вибір обладнання та програмного забезпечення, визначення розташування обладнання, датчиків тощо;

• монтаж, калібрування, тестові випробування та введення в експлуатацію;

• супровід та сервісне обслуговування.

Інженери компанії VERNA сертифіковані за рішеннями моніторингу та безпеки ЦОД і виконують всі етапи створення систем моніторингу: складання і узгодження з замовником технічного завдання, проєктування, поставки, монтаж, калібрування, введення в експлуатацію системи моніторингу та подальший супровід.

Віртуалізація робочих станцій

Компанія VERNA пропонує рішення з віртуалізації робочих станцій, на основі принципу роботи VDI, який полягає у доставці інформаційної системи до віддаленого клієнта незалежно від особливостей апаратної та програмної архітектури середовища користувача. Більшість реалізацій цієї технології базується на збереженні віртуалізованих робочих станцій на віддаленому сервері. Таким чином, всі користувацькі додатки та інформація виконуються та зберігаються централізовано на відведеному сервері. Це дозволяє централізовано управляти системою, а користувачам працювати за принципом тонкого клієнта, використовуючи різноманітні пристрої.

Віртуалізація серверної інфраструктури.

Віртуалізація - один з найбільш перспективних та ефективних підходів оптимізації ІТ-інфраструктури в умовах зростаючих вимог до обчислювальних ресурсів. Технологія віртуалізації здатна надавати кожному віртуальному серверу ресурси фізичного сервера та розподіляти ці ресурси між віртуальними серверами залежно від їх потреб. Кожна віртуальна машина працює з власною, незалежною операційною системою та набором програмного забезпечення. Таким чином, на одній апаратній платформі можна забезпечити незалежну одночасну роботу багатьох віртуальних серверів.

Віртуальна інфраструктура може складатись з різних компонентів: віртуальних машин, гіпервізора, програмного забезпечення управління, додаткових програмних компонентів та апаратного забезпечення.

Гіпервізор - це програма або апаратна схема, яка відповідає за надання та розподіл фізичних ресурсів віртуальним серверам, їх ізоляцію, захист та безпеку.

Економічність.

Консолідація серверів дозволяє знизити витрати не тільки на апаратне забезпечення, але й забезпечує економію коштів на управлінні та обслуговуванні інфраструктури. Використання меншої кількості фізичних серверів сприяє зниженню витрат на електропостачання, кондиціонування та розміщення.

Забезпечення надійності та безпеки.

Середовище віртуалізації дозволяє створювати рішення, що забезпечують необхідний рівень надійності та безпеки. За допомогою широкого спектру доступних програмних компонентів можна створювати інфраструктури, побудовані на основі кластерів високої доступності, використовуючи засоби стійкості до відмов, що забезпечують ізоляцію небезпечних середовищ, дозволяють використовувати засоби резервного копіювання та відновлення.

Підвищення ефективності.

Раціональне та ефективне використання ресурсів шляхом спільного використання апаратного забезпечення. Можливість керування наданням ресурсів.

Оптимізація роботи додатків.

Гнучке налаштування при створенні апаратних конфігурацій віртуальних машин. Можливість організації віртуальних машин у логічні контейнери для конкретних додатків. Висока керованість та мобільність віртуальних машин.

Масштабованість можливостей.

Впровадження нових сервісів не вимагає виділення окремих фізичних серверів. Використання консолідації серверів дозволяє раціонально збільшувати потужності виробництва залежно від потреб.

Гнучкі можливості управління.

Централізовані засоби управління, широкі можливості автоматизації дозволяють обслуговувати ІТ-інфраструктуру як єдине ціле, що спрощує роботу ІТ-персоналу. Спрощення адміністративних задач завдяки засобам гіпервізора та відсутності великої кількості різних апаратних конфігурацій.

Загалом, виртуалізація є потужним інструментом для оптимізації та покращення ІТ-інфраструктури. Вона дозволяє забезпечити економічність, надійність, ефективність та гнучкість управління, що допомагає компаніям досягати успіху в сучасному цифровому світі.

Тонкі клієнти

Тонкий клієнт - пристрій або програмне забезпечення, принцип роботи якого базується на перенесенні обчислювальних функцій і завдань з обробки інформації на спеціально виділений сервер, який використовується для цих завдань. Це досягається шляхом віддаленого підключення до серверів за допомогою технологій термінального доступу або VDI.

Це дозволяє спростити архітектуру тонких клієнтів і, отже, отримати наступні переваги:

• Вища надійність. Менше точок відмов через спрощену архітектуру.

• Простота налаштування, обслуговування та адміністрування. Уніфіковане середовище, налаштування, наявність різноманітного програмного забезпечення управління, централізоване зберігання даних користувачів.

• Покращена безпека. Централізоване зберігання даних на спеціальних захищених серверах, гнучке налаштування політики безпеки.

• Економія бюджету. Зниження загальної вартості рішення завдяки експлуатаційним витратам.

Основними способами організації інфраструктури з використанням тонких клієнтів є застосування термінального доступу і VDI (Virtual Desktop Infrastructure). При термінальному доступі всі обчислювальні роботи виконуються на термінальному сервері, тоді як локальний термінальний пристрій здійснює функції KVM (Клавіатура - Відео - Миша). Тонкий клієнт в цьому випадку здійснює трансляцію команд від локального пристрою до термінального сервера і передачу відеозображення від термінального сервера до локального пристрою.

Резервне копіювання та відновлення даних

Дані - основна, невід'ємна частина інформаційних технологій. Регульоване, організоване, правильне управління інформацією - запорука ефективної роботи ІТ-інфраструктури та підприємства в цілому.

Мета резервного копіювання:

• аварійне відновлення після катастрофи (disaster recovery). Відновлення всієї або значної частини ІТ-інфраструктури в разі катастрофи;

• оперативне відновлення (operational backup). Відновлення видалених або пошкоджених даних до певного моменту часу через оперативну втручаність;

• довгострокове зберігання (long-term storage). Резервне копіювання для довгострокового зберігання. Виконується для дотримання встановлених норм і законів у сфері зберігання інформації;

• апаратний збій;

• збій програмного забезпечення.

Резервні копії можуть бути розгорнуті за допомогою наступних основних методів, залежно від навантаження та можливості системи джерела резервного копіювання:

• Гаряче резервне копіювання (Hot Backup) - метод, коли дані можуть бути використані додатками під час резервного копіювання.

• Холодне резервне копіювання (Cold Backup) - метод, коли додаток неактивний під час резервного копіювання. Архітектура технологій резервного копіювання та відновлення.

Типова архітектура побудована за моделлю клієнт-сервер і складається з наступних основних компонентів:

• Клієнт резервного копіювання (Backup Client) - компонент, відповідальний за збір даних, які підлягають резервному копіюванню, передачу даних на вузол зберігання (Storagenode) та витягування даних під час відновлення. Він також відповідає за передачу метаданих (службова інформація) про файли на сервер резервного копіювання (Backup Server).

• Сервер резервного копіювання (Backup Server) - основний керуючий компонент, відповідальний за управління та підтримку операцій резервного копіювання та відновлення. Backup Server зберігає інформацію про конфігурацію (підтримувані клієнти, інформацію про пристрої, розклад процедур резервного копіювання та інше), керує відстеженням резервних копій.

• Вузол зберігання (Storagenode) - відповідає за організацію інформації, отриманої від Backup Client, та запис даних на пристрої резервного копіювання. Вузол зберігання може контролювати декілька пристроїв резервного копіювання. Також він передає метадані (службову інформацію) про набір збережених даних (saveset) на Backup Server.

Це основні складові елементи архітектури технологій резервного копіювання та відновлення, побудованої за клієнт-серверною моделлю.

Системи зберігання даних

Компанія VERNA пропонує послуги з проєктування та впровадження систем зберігання даних. Ці системи дозволяють надійно зберігати та ефективно працювати з даними.

Система зберігання даних (СЗД) охоплює наступні аспекти ІТ-інфраструктури:

• надання запитуваної інформації;

• надання необхідних ресурсів для обробки та зберігання;

• безпечний доступ при використанні ресурсів;

• запобігання втраті даних.

На сьогоднішній день потреба в масштабуванні та використанні складніших сучасних технологій вплинула на завдання зберігання даних, серед яких можна виділити:

• середній щорічний приріст даних становить приблизно 50-70%;

• використання консолідації та автоматизованого керування;

• забезпечення безпеки захисту та відновлення інформації;

• легкість та швидкість масштабування системи.

Переваги використання СЗД:

• підключення серверів та пристроїв зберігання різних виробників;

• спільне зберігання даних у гетерогенних середовищах;

• висока швидкість доступу за рахунок використання високошвидкісних каналів зв'язку та протоколу Fibre Channel для обміну даними;

• зниження загальної вартості володіння та обслуговування за рахунок консолідації дискових ресурсів;

• висока готовність та доступність даних, забезпечувана надійністю використовуваного обладнання, необхідною запасністю його компонентів та можливістю обслуговування в "гарячому" режимі (без зупинки роботи додатків);

• скорочення часу простою;

• масштабованість системи, розширення її функціональних можливостей за рахунок використання нових технологій та пристроїв зберігання;

• централізоване керування системою зберігання даних;

• ефективне використання площі обчислювального центру, зняття жорстких обмежень на відстань між компонентами SAN (Storage Area Network).

Компанія VERNA пропонує повний спектр послуг, включаючи консультації, проєктування, впровадження та підтримку рішень з резервного копіювання та відновлення даних. Ми прагнемо забезпечити нашим клієнтам надійні та ефективні рішення, які відповідають їх потребам і допомагають забезпечити безпеку та цілісність їх даних.

Ми використовуємо обладнання та програмне забезпечення наших партнерів

Зв'яжіться з нами, щоб отримати більше інформації про наші рішення та проєкти

Залишити заявку
Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Дякуємо! Ми зв'яжемось з вами найближчим часом.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію
Отримати консультацію